Ovido

Pomodoro-metoden

Pomodoro-tekniken är en metod för att förbättra din produktivitet. Den bygger på tanken att frekventa pauser kan förbättra fokus och effektivitet.

  • Välj en uppgift att fokusera på.
  • Ställ pomodoro-timern (vanligtvis 25 minuter).
  • Fokusera på uppgiften.
  • När timern ringer, ta en kort paus (vanligtvis 5-10 minuter).
  • Upprepa tills du gått igenom alla cykler (vanligtvis 4), ta sedan en längre paus (vanligtvis 15-30 minuter).