Ovido

Skapa ett quiz och plugga med frågekort

Ett enkelt sätt att träna på glosor eller öva inför ett prov.

Tidsbegränsning

Stavningsregler

Frågekort

Flera svarstyper

Flervalsfrågor

Röstuppläsning

Slumpad ordning